Przeciwwskazania do zabiegu

Ze względu na charakter terapii tlenowej w warunkach podwyższonego ciśnienia, istnieją pewne przeciwwskazania do jej przeprowadzenia, które muszą być przez naszych pacjentów bezwzględnie przestrzegane.


Przeciwwskazania bezwzględne:
 • nieleczona odma opłucnowa,
 • przyjmowanie leków cytotoksycznych takich jak bleomycyna, doksorubicyna, disulfiram itd.

Przeciwwskazania względne (wymagają od pacjenta konsultacji ze swoim lekarzem):
 • ciąża,
 • astma, rozedma, choroby obturacyjne płuc,
 • epilepsja,
 • przewlekłe zapalenie zatok, ostra infekcja górnych dróg oddechowych,
 • gorączka,
 • klaustrofobia,
 • rozsiana choroba nowotworowa,
 • rozrusznik serca,
 • zapalenie nerwu wzrokowego.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy któreś z Państwa dolegliwości nie jest przeciwwskazaniem do terapii w komorze hiperbarycznej, prosimy o omówienie tej kwestii ze swoim lekarzem rodzinnym.