Wskazania i przeciwwskazania w hiperbarii tlenowej

Wskazania do zabiegu

Lista wskazań do hiperbarycznej terapii tlenowej obejmuje szereg chorób i dolegliwości, które zostały ustalone przez Europejski Komitet Medycyny Hiperbarycznej (ECHM) oraz Stowarzyszenie Medycyny Podwodnej i Hiperbarycznej (UHMS) w USA. Lista ta została w swoim składzie uznana przez polski NFZ.

Hiperbarię tlenową wykorzystuje się również w leczeniu schorzeń, które nie znajdują się na oficjalnych listach wskazań (np. boreliozy, udarów mózgu, chorób skóry, urazów sportowych, stwardnienia rozsianego), aczkolwiek w większości tego typu przypadków prowadzi się nadal badania mające na celu potwierdzenie skuteczności hiperbarycznej terapii tlenowej. 

Same listy wskazań w rozmaitych krajach potrafią się bardzo od siebie różnić. Przykładem tutaj może być Francja, która w 2016 roku dopisała autyzm do indeksu chorób wskazanych do leczenia w komorze hiperbarycznej. Również same ośrodki hiperbarii tlenowej prowadzą własne statystyki (działa to bardzo prężnie np. w Niemczech), z których na przykład wynika, że około 80% pacjentów z chroniczną boreliozą odczuwa poprawę (od dużej do lekkiej) w okresie do paru tygodni od zakończenia zabiegów. 

W czasie zabiegu w komorze hiperbarycznej stężenie tlenu w osoczu na zasadzie fizycznego rozpuszczania się wzrasta do wartości nawet 20 razy większych niż w warunkach normobarycznych. Przyczynia się to do znacznego zwiększenia promienia dyfuzji tlenu z naczyń włosowatych do otaczających je niedotlenionych tkanek – w tym przypadku mowa jest nawet o 4- krotnym zwiększeniu.

Następstwem tego procesu jest szereg reakcji organizmu, takich jak:

 • dotlenienie chorych i niedotlenionych tkanek i narządów,
 • poprawa krążenia krwi,
 • angiogeneza, neurogeneza,
 • szybsza przemiana materii,
 • działanie bakteriobójcze i bakteriostatycznie tlenu wspiera organizm w walce z zakażeniami,
 • wspomaganie mechanizmów odpornościowych,
 • zmniejszenie obrzęku tkanek,
 • proliferacja fibroblastów,
 • poprawa aktywności osteoklastów,
 • stymulacja szpiku kostnego i innych narządów do wytwarzania komórek macierzystych,
 • zmniejszenie objętości pęcherzyków gazu,
 • przyśpieszenie eliminacji tlenku węgla,

i wiele innych.

Wskazania względne

Trudno gojące się rany, owrzodzenia, odleżyny, obrzęki i zapalenia

W normalnych warunkach niedotlenienie powstałej rany nie stanowi dla organizmu problemu. Zostaje uruchomiony szereg mechanizmów naprawczych, aby przeciwdziałać temu stanowi. Jeżeli jednak to niedotlenienie osiągnie wartość krytyczną, proces leczenia może zostać utrudniony bądź tez całkowicie zatrzymany. Występuje szereg schorzeń, które hamują bądź uniemożliwiają prawidłowe gojenie się ran np. cukrzyca i miażdżyca.

Hiperbaryczna terapia tlenowa pobudza tworzenie się nowych naczyń krwionośnych, które powstają od dobrze natlenionych skrajów rany z niskim pH w kierunku niedotlenionych obszarów z wysokim pH.

Zwiększenie ilości fibroblastów i synteza przez nie kolagenu jest zależna od stopnia natlenienia. W niedotlenionych tkankach ma miejsce ograniczenie działania hydroksylazy prolinowej do odbudowy cząsteczek kolagenu jak również  hydroksylazy lizynowej, do budowania wiązań miedzy nimi. 

Także leukocyty i makrofagi potrzebują w ramach swoich funkcji obrony przed infekcjami dużych ilości tlenu. Niedostatek tegoż skutkuje wzrostem ryzyka infekcji rany. Hiperbaryczna terapia tlenowa wzmacnia możliwości obronne tych komórek i zarazem całego organizmu, a przez to wpływa na szybsze gojenie się ran. Dodatkowo tlen, w dużym stężeniu jako czynnik antybakteryjny i antywirusowy, stanowi sam w sobie środek dezynfekujący obszar rany.

Zabieg w komorze nie wymaga zdejmowania opatrunków, możliwy jest również bezpośrednio po operacji bądź np. amputacji paluchów. Zdarza się, że pacjenci zgłaszają się na terapię z wielomiesięcznymi lub nawet ponadrocznymi ranami. Nawet w takich przypadkach można w stosunkowo krótkim czasie wyleczyć ranę całkowicie. Przestaje się z niej sączyć, skóra różowieje, zaczyna swędzieć i mrowieć, a wszystko to, ponieważ poprawia się ukrwienie w tkance i rana zaczyna się goić. Tlen stymuluje organizm do tworzenia nowych naczyń krwionośnych i poprawia dotlenienie obszarów rany, które wynikają z nieprawidłowego ukrwienia, a także zwiększa ilość fibroblastów, które syntetyzują kolagen i odpowiadają za „zamykanie ran”. Nigdy nie jest zbyt późno, by zacząć leczenie, a pierwsze efekty najczęściej obserwuje pacjent już po 2-3 dniach.

Terapia hiperbaryczna jest bardzo pomocna w leczeniu trudno gojących się ran oraz wszelakich owrzodzeń, zapaleń, ropni, obrzęków, polineuropatii oraz wielu innych schorzeń.

Przy powstawaniu obrzęków wzrasta nacisk na dotknięte tkanki, czego następstwem może być niedokrwienie, które prowadzi w konsekwencji do niedotlenienia tkanek i uszkodzeń komórek. Dodatkowym pozytywnym efektem podczas terapii tlenowej w komorze hiperbarycznej, oprócz dostarczenia niedokrwionym obszarom tlenu, jest stan, podczas którego w wyniku zwężenia światła naczyń dochodzi do zmniejszenia hydrostatycznego napięcia w tychże naczyniach, przez co zostaje w nich zmieniona równowaga filtrowania: następstwem tego jest zwiększone wchłanianie limfy i płynów przez naczynia limfatyczne i żylne, co skutkuje znaczną redukcją obrzęku.

Zabiegi w komorze hiperbarycznej poprawiają ukrwienie uszkodzonych tkanek, zmniejszają zapalenia i redukują obrzęki, następuje wyraźne przyspieszenie procesu gojenia i zmniejszenie ryzyka powikłań bądź infekcji.

Przypadek pacjenta – pani Jadzia i ratowanie stopy przed amputacją oraz leczenie ponad rocznej rany na łydce po przeszczepie bajpasów -> więcej

Przypadek pacjenta – pan Jacek i zmaganie się ze skutkami powikłań pooperacyjnych, ranami otwartymi górnej części ud oraz odleżynami -> więcej

Przypadek pacjenta – pani K. i jej niegojąca się rana palca -> więcej

Cukrzyca i jej powikłania, zespół stopy cukrzycowej

Jeśli źle gojąca się rana nie zamyka się w wyniku standardowej terapii, bądź terapia ta nie przynosi wymiernych efektów, dobrym wyborem jest zastosowanie hiperbarii tlenowej. Daje ona w procesie terapii zespołu stopy cukrzycowej bardzo dobre wyniki, co niejednokrotnie oznacza dla pacjenta unikniecie amputacji paluchów lub nawet całej stopy.   

Wysoki poziom cukru we krwi podczas cukrzycy prowadzi do zwężenia i zamknięcia naczyniek krwionośnych, przede wszystkim w okolicach stopy. Następuje niedotlenienie i brak odpowiedniego odżywienia tkanki, wynikające z upośledzenia mikrokrążenia w zranionym obszarze. I gdy właśnie w tym niedokrwionym obszarze dojdzie do małego nawet skaleczenia, następstwem może być trudno gojąca się rana. Większość amputacji stopy albo nogi, których dokonuje się w Polsce, jest następstwem takich chronicznych ran. Dla tych osób szczególnie ważnym jest, aby rany szybko się zamykały, każda infekcja takiej rany może spowodować jej gwałtowne pogorszenie i martwicę.

Jak działa hiperbaria tlenowa:

 • większenie dopływu tlenu do tkanek objętych procesem chorobowym
 • mniejszenie obrzęku
 • zahamowanie namnażania się bakterii beztlenowych, działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne
 • poprawa ukrwienia, aktywacja tworzenia się włosowatych naczyń krwionośnych
 • regeneracja nabłonka oraz zwiększenie produkcji kolagenu
 • zwiększenie aktywności komórek kościotwórczych
 • zwiększenie produkcji komórek macierzystych i erytrocytów
 • wzmocnienie układu immunologicznego

Badania naukowe z 2018 r (Perrena, Edogan) potwierdzają poprawę w gojeniu się ran i owrzodzeń u pacjentów z cukrzycą typu 2 dzięki hiperbarii tlenowe, a z badań przeprowadzonych na terenie Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich jasno wynika, że hiperbaryczna terapia tlenowa skraca czas oczyszczania rany i hospitalizacji u pacjentów z oparzeniami i owrzodzeniami troficznymi, zmniejsza ilość reoperacji w przypadku pacjentów z owrzodzeniami troficznymi, ogranicza zakres usuwania obumarłych tkanek u chorych z występującą stopą cukrzycową, redukuje objawy infekcji w stopie cukrzycowej oraz innych infekcjach tkanek miękkich, tj. zespół zmiażdżenia czy zgorzel gazowa.

Przypadek pacjenta – pan Leszek i walka o zachowanie stopy w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej i przy licznych schorzeniach towarzyszących -> więcej

Leczenie cukrzycy w komorze hiperbarycznej -> więcej

Choroby układu krążenia (choroby wieńcowe/niedokrwienne, niewydolność serca, miażdżyca)

Niewydolność układu krążenia to najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. Choroby układu krążenia mają bezpośredni, negatywny wpływ na dotlenienie tkanek i narządów: zbyt mało tlenu dociera do uszkodzonej części ciała, ponieważ z różnych przyczyn nastąpiło ograniczenie dopływu krwi w to miejsce. Zwiększone ciśnienie parcjalne tlenu aktywizuje uśpione komórki macierzyste i pobudza je do działań naprawczych. Hiperbaria tlenowa pozwala w ten sposób na częściowe udrożnienie i wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych (nierzadko ze zmianami miażdżycowymi), i poprzez ich obkurczanie w warunkach wysokiego ciśnienia na dotlenienie niedokrwionych obszarów poprzez czterokrotne zwiększenie promienia dyfuzji krwi do tkanek. Terapia w komorze hiperbarycznej poprawia wydolność mięśnia sercowego, a w przypadkach pooperacyjnych przyspiesza jego regenerację.

Zastosowanie hiperbarycznej terapii tlenowej w chorobach serca:

 • ma działanie angiogenne
 • udrażnia i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych
 • zmniejsza częstość i czas trwania napadów arytmii
 • poprawia tolerancję wysiłku fizycznego, stan neuropsychiczny, łagodzi nadciśnienie płucne i objawy niewydolności komory serca
 • zmniejsza częstość i nasilenie dolegliwości bólowych o charakterze wieńcowym lub ustępują całkowicie
 • zmniejsza nasilenie objawów hiperwentylacji oraz obniża stężenie hormonów stresu we krwi

Tlenoterapia stosowana u pacjentów po zawale serca mięśnia sercowego lub niestabilnej chorobie wieńcowej, poprzez zwiększenie podaży tlenu oraz zmniejszenie aktywności wolnych rodników tlenowych ogranicza obszar martwicy mięśnia sercowego. Połączenie terapii standardowej oraz hiperbarii tlenowej może zmniejszać u chorych śmiertelność oraz ryzyko poważnych powikłań sercowo- naczyniowych.

Choroby układu nerwowego (autyzm, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia neurologiczne, rehabilitacja po udarach)

Czy wiedzą Państwo, że ludzki mózg stanowi tylko około 2% wagi ludzkiego ciała, zużywa jednak najwięcej tlenu ze wszystkich narządów, bo nawet do 30%?

Hiperbaryczna terapia tlenowa pozwala na dotlenienie komórek mózgowych, co pobudza ich regenerację, wzrost  połączeń między komórkami, prowokuje angiogenezę, następuje aktywacja mało aktywnych obszarów mózgu, stymulacja nieprawidłowo działających neuronów. 

Spektrum autystyczne: autyzm, zespół Aspergera

Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania hiperbaryczną terapią tlenową rodziców dzieci z rożnymi schorzeniami ze spektrum autystycznego, jak autyzm dziecięcy czy zespól Aspergera. Jest również coraz więcej naukowych badań, które mogą poświadczyć pozytywny wpływ hiperbarycznej terapii tlenowej na rozwój autystycznych dzieci. 

W 2016 roku autyzm został uznany we Francji za jednostkę chorobową, którą można leczyć za pomocą hiperbarii tlenowej i wciągnięty na listę schorzeń ze wskazaniami do tej terapii.

Wielu rodziców zauważa następujące reakcje u dzieci po zabiegach hiperbarii tlenowej:

 • poprawa rytmu snu
 • poprawa perystaltyki jelit
 • mniej spięta postawa ciała
 • mniejsza wrażliwość na zakłócenia zewnętrzne
 • zauważalna większa „obecność” i przywiązanie do rodziny
 • zwiększona socjalna komunikacja i interakcja

Nie wiadomo, dlaczego niektóre dzieci reagują lepiej na terapię niż inne, dużej grupie chorych da się jednak pomoc i poprawić ich zdolności poznawcze, a tym samym zachowanie i jakość życia. 

Przypadek pacjenta – 2-miesięczny Radziu i niedotlenienie -> więcej na naszej stronie  ♦  i na facebook’u

Przypadek pacjenta – Julek, cudowny chłopiec ze spektrum autyzmu -> więcej na naszej stronie   ♦   i na facebook’u

Przypadek pacjenta – Henryczek i ADHD -> więcej na naszej stronie  ♦   i na facebook’u

Przypadek pacjenta – sukcesy terapeutyczne Antosia -> więcej na facebook’u

Przypadek pacjenta – dzielny Mikołajek -> więcej na facebook’u

Przypadek pacjenta – Brajanek leci rakietą -> więcej na facebook’u

Przypadek pacjenta – Brajan zaczął mówić -> więcej na facebook’u

Przypadek pacjenta – odważny Staś Konduktor -> więcej na facebook’u

Przypadek pacjenta – 5-letni Janek i wspomaganie leczenia autyzmu -> więcej na facebook’u

Terapia neurologiczna dzieci -> więcej na facebook’u-> więcej na facebook’u

Mózgowe porażenie dziecięce (MPDZ) -> więcej na facebook’u

Video – dzielny mały Bruno

Przypadek pacjenta – Brunek odwiedza nas kolejny raz -> więcej na facebook’u

Video – zabieg małego dziecka w komorze

Badania potwierdzające pozytywne działanie tlenu hiperbarycznego na dzieci:

https://medicalgasresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/2045-9912-2-16

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110863014000214

https://link.springer.com/article/10.1007/BF03391728

Publikacja naukowa: The Oxygen Revolution: Hyperbaric Oxygen Therapy: The New Treatment for Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), Traumatic Brain Injury, Stroke, Autism and More Paperback – Oct. 26 2010 Author: Paul G. Harch M.D. i Virginia McCullough


Pozostałe choroby układu nerwowego: rehabilitacja po udarach, zaburzenia neurologiczne, choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane i inne

W wielu chorobach układu nerwowego, takich jak zaburzenia neurologiczne czy rehabilitacja po udarach, hiperbaria tlenowa pomaga w odzyskiwaniu funkcji neurologicznych, wysoki poziom natlenienia stymuluje angiogenezę i neurogenezę, organizm produkuje więcej komórek macierzystych. Wspomaga również usuwanie toksyn, w tym metali ciężkich z układu nerwowego, poprawia metabolizm w tkance nerwowej. Leczy stany zapalne, natlenia i zwiększa ukrwienie tkanek.

Zabiegi w komorze mogą stanowić nie tylko element rehabilitacji neurologicznej, ale również doskonałą, nieinwazyjną i stuprocentowo bezpieczną formę profilaktyki rozwoju zespołów otępiennych poprzez stymulację dotlenienia i metabolizmu komórek mózgu.

Przykład pacjenta – przemiły pan R. i rehabilitacja po udarze -> więcej

Stwardnienie rozsiane MS-Multiple Sclerosis a hiperbaria – kongres w Lucernie 2018 r. -> więcej

Stwardnienie rozsiane i tlenoterapia -> więcej

Hiperbaryczna terapia tlenowa a choroba Alzheimera -> więcej

Przypadek pacjenta – pani Natalia i terapia po urazie czaszkowo-mózgowym

Choroby układu kostnego

Hiperbaria tlenowa jest szeroko stosowana w urazach, złamaniach i przypadkach, gdy konwencjonalne leczenie nie przynosi rezultatów. Zarówno w przypadku ostrych jak i chronicznych chorób kości (martwica, zapalenie kości, zapalenie szpiku) przyczynami są najczęściej stany niedotlenienia i zmniejszenia odporności. Zarówno osteoblasty jak i osteoklasty potrzebują do pełnienia swoich funkcji wystarczającej ilości tlenu.

Hiperbaryczna terapia tlenowa umożliwia odbudowę martwiczej tkanki przez osteoklasty i budowę nowej struktury kostnej przez osteoblasty. Pozytywne zmiany zachodzą w tkance kostnej, chrząstkach, strukturach okołostawowych oraz mięśniach szkieletowych. W zapaleniach kości tlen hiperbaryczny prowadzi do pobudzenia aktywności makrofagów i fibroblastów, wspomaga angiogenezę, jego właściwość bakteriobojcza z kolei pomaga zwalczyć aktywne zakażenia i w ten sposób niwelować stany zapalne. Łagodzi i zmniejsza również obrzęki, które często towarzyszą schorzeniom układu kostnego, jak również ma bardzo dobre rezultaty w leczeniu reumatoidalnych i zwyrodnieniowych chorób stawów i kości.

Warto wspomnieć również o przyspieszeniu procesu zdrowienia w przypadkach przeszczepów kości oraz stanach pooperacyjnych. Każda operacja jest dużym wyzwaniem dla regenerującego się po niej organizmu. Hiperbaria tlenowa wspiera i wyraźnie przyspiesza proces gojenia i wzmacniania ciała.

Nagła utrata słuchu, szumy uszne, piski, uszkodzenie ślimaka

Największą trudnością w leczeniu głuchoty idiopatycznej jest często brak znajomości przyczyny jej powstania, zatem standardowe leczenie farmakologiczne często bywa prowadzone rutynowo, czasem z różnym skutkiem.

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. Doświadczenia kliniczne przeprowadzane na zwierzętach, w których do ślimaka włożono elektrody pomiarowe, wykazały, że przebywanie w atmosferze czystego tlenu zwiększa ciśnienie parcjalne tlenu w ślimaku aż o 204%! Zaobserwowano również, że to podwyższone ciśnienie parcjalne tlenu utrzymuje się także po zakończeniu sesji w komorze hiperbarycznej i 1godz. po jej zakończeniu jest nadal o ok. 60% wyższe od normalnego. W tym czasie następuje poprawienie plastyczności czerwonych krwinek i zwiększenie mikrokrążenia, a więc optymalizowane są warunki regeneracji struktur ucha wewntrznego!  

Wnioski badań naukowych Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie w tym zakresie jednoznacznie poświadczają, że terapia tlenem hiperbarycznym połączona z farmakoterapią jest metodą przynoszącą najlepsze rezultaty w leczeniu nagłej głuchoty i towarzyszących symptomów. Aż 77% przebadanych chorych stwierdziło ustąpienie lub zmniejszenie natężenia dolegliwości akustycznych. U żadnego chorego, który był leczony tlenem hiperbarycznym nie wystąpiły działania niepożądane terapii, zmuszające do przerwania zabiegów w komorze hiperbarycznej. Dodatkowo potwierdzono, że wczesne rozpoczęcie leczenia istotnie poprawia rokowanie!

Choroby narządu słuchu i tlenoterapia -> więcej

Rehabilitacja onkologiczna po chemioterapii, jak i po radioterapii

Hiperbaria tlenowa jest szczególnie polecana w przypadkach powikłań późnych jak martwica kości, owrzodzenia, zwłóknienia czy martwica narządów.

Naświetlanie, obok leczenia farmakologicznego i zabiegów operacyjnych, jest skuteczna formą leczenia wielu form raka. Niestety częstymi powikłaniami po tej formie terapii są uszkodzenia zdrowej tkanki, które potem mogą przerodzić się w bolące zapalenia, napięcia, owrzodzenia, bądź też trudno gojące się rany. Hiperbaryczna terapia tlenowa umożliwia zwiększenie natlenienia chorych tkanek i w ten sposób wpływa istotnie na ich regenerację, wzmacnia funkcje odpornościowe organizmu, często bardzo osłabionego przez prowadzone farmakologiczne leczenie nowotworu. Antybakteryjny i antywirusowy charakter tlenu działa przeciwzapaleniowo, pomaga również doprowadzenić metabolizm do stanu sprzed leczenia, wspomaga detoksykację oraz doprowadzenie substancji odżywczych do najdalszych komórek organizmu.

Z zabiegów w komorze mogą korzystać również małoletni pacjenci onkologiczni razem z towarzyszącym opiekunem.

Retinopatia barwnikowa

Retinopatia barwnikowa – to choroba związana z odkładaniem się barwnika w siatkówce oka. W wyniky tego procesu dochodzi do zaburzenia krążenia w obrębie siatkówki, a co za tym idzie do jej stopniowej degradacji, na dzień dzisiejszy jest to schorzenie nieuleczalne, nierozpoznane i nieleczone może doprowadzić do utraty wzroku. Za pomocą hiperbarii tlenowej można jednak spowolnić jej przebieg. Tlen spowalnia w dużym stopniu proces obumierania komórek powierzchni siatkówki i redukuje obszar odkładania się komórek kostnych.

Przewlekłe stany zapalne, reumatyzm, zaburzenia układu odpornościowego

Zaburzenia immunologiczne są przyczną powstawania wielu schorzeń np. łuszczycy czy reumatoidalnego zapalenia stawów. Klasyczna terapia reumatyczna opiera się na podawaniu leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, które zmniejszają ból i zwiększają mobilność stawów. Zabiegi hiperbarii pomagają uzyskać lepsze efekty bez podawania farmaceutyków, ponieważ leczą i likwidują przyczynę choroby, nie ograniczając się do minimalizowania jej skutków i umierzania bólu.

Tlenoterapia dotlenia organizm i poprawia ukrwienie tkanek, dostarcza stawom substancji odżywczych, wspiera produkcje kolagenu i fibroblastów, co uelastycznia stawy i zwiększa ich mobilność, redukuje sztywność, zmniejsza zmiany zwyrodnieniowe. Dodatkowo pozwala na zmniejszenie stanów zapalnych w obrębie stawów i zmniejsza obrzęki. Wszystko to pozwala na zahamowanie rozwoju choroby i rozpoczęcie procesu leczenia.

Przewlekłe stany zapalne powstają w organiźmie jako reakcja na uszkodzenia i zmiany, które nie zostają przez jego układ immunologiczny od razu rozpoznane i wyleczone. W konsekwencji doprowadza to do nieustającego, tlącego się stanu zapalnego. Często jest on niezauważony lub długo ignorowany, moze się objawiać w nieoczywisty sposób i tak utrudniać odpowiednią diagnozę. W ten sposób przewlekły stan zapalny doprowadza do niekorzystnych skutków ubocznych, i jest przyczyną powstawania poważnych schorzeń.

 

Przykład pacjenta – pani M. i ostry stan zapalny -> więcej

Przykład pacjenta – pani Ewa a bóle stawów kolanowych i operacje wymiany endoprotezy -> więcej

Przykład pacjenta – pani Elżbieta i bóle kolan -> więcej

Terapia hiperbaryczna a naturalne wzmocnienie układu immunologicznego -> więcej

Zdrowy kręgosłup – życie bez bólu dzięki tlenoterapii -> więcej

Choroby skóry: AZS, łuszczyca, trądzik i inne

Wiele schorzeń skórnych jest wynikiem zaburzeń układu immunologicznego. Hiperbaria tlenowa oddziałuje na te choroby pośrednio – poprzez bezpośrednie leczenie systemu odpornościowego organizmu. Czyli uzdrawia przyczynę ich powstawania, a nie jest próbą zaleczenia jej następstw. Tlenoterapia wpływa na syntezę białek odpornościowych, obniża reakcje zapalne poprzez zmniejszenie syntezy cytokin prozapalnych i zwiększenie syntezy cytokin przeciwzapalnych. Pacjenci często obserwują niższy poziom przeciwciał IgE w badaniach laboratoryjnych.

Tlenoterapia hiperbaryczna ma niezwykle korzystny wpływ na wspomaganie leczenia schorzeń dermatologicznych. Podczas zabiegu hiperbarii tlenowej powstają nowe tkanki i naczynia, tlen działa antybakteryjnie i bakteriostatycznie, przemiana materii ulega usprawnieniu i przyspieszeniu. Dotlenione komórki są przede wszystkim lepiej odżywione, ukrwione, z czym wiąże się ich lepsze funkcjonowanie. Wszystkie te czynniki mają pozytywny wpływ na choroby skóry i jej wygląd. Terapia wspiera proces syntezy kolagenu i elastyny, poprawia mikrokrążenie w skórze i sprzyja neowaskularyzacji (tworzeniu nowych naczyń krwionośnych), zabiegi łagodzą świąd, redukują zaczerwienienie, zmniejszają rozległość zmian skórnych a pacjenci mogą ograniczyć przyjmowanie leków.

Łuszczyca, pokrzywka, łojotokowe zapalenia skóry, ropnie czy czyraki, zapalenia gruczołów to przykłady schorzeń, które reagują dobrze na leczenie w komorze hiperbarycznej. 

Atopowe zapalenie skóry AZS a tlenoterapia -> więcej

Borelioza (chroniczna, przewlekła, z Lyme)

Najczęściej leczona jest jej chroniczna postać zwana boreliozą z Lyme (ang. lyme disease), w przypadku tej choroby terapia antybiotykowa rzadko przynosi efekt całkowitego wyleczenia. Przyczyn jest wiele, bakterie boreliozy (np. borrelia burgdorferi albo tez borrelia afzelii) są odporne na wiele antybiotyków, potrafią bardzo szybko w niekorzystnych warunkach zmieniać swoja formę spiralna w np. przetrwalnikowe cysty, i w związku z tym są odporne na działanie antybiotyku, który działa tylko na formę krętka bakterii. Co najważniejsze jednak, po wielu latach infekcji organizmu wiele bakterii znajduje się w miejscach ciała trudno dostępnych przez antybiotyki: w ścięgnach, tkankach, organach, mózgu. Dla przykładu jeden z antybiotyków mających największa przenikalność poprzez barierę krew-mózg to minocyklina, niestety jej przenikalność sięga tylko 40%, i tego powodu wciaż jest mało efektywna przy próbie przeniknięcia do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Hiperbaria tlenowa pozwala zwiększyć działanie tych antybiotyków.  Są one w warunkach podwyższonego ciśnienia, dokładnie tak samo jak tlen, dostarczane do komórek w osoczu krwi, i to do wielu wcześniej niedostępnych obszarów ciała.

Tlen wrogiem borrelii

Innym bardzo ważnym aspektem terapii jest bakteriobójcze działanie samego tlenu: zabija borrelie. Często jest to wyraźnie widoczne na początku hiperbarycznej terapii tlenowej i odzwierciedla się czasowym pogorszeniem samopoczucia pacjenta. Takie pogorszenie zwane jest reakcją Jarischa-Herxheimera i związane jest z uwalnianiem przez zabite bakterie neurotoksyn.

Chroniczna borelioza jest trudna do zdiagnozowania, gdyż podczas tak długo trwającej infekcji nie można określić jej aktywności na podstawie obecności lub braku typowych przeciwciał. Według standardów amerykańskiego towarzystwa ILADS najważniejszymi wskaźnikami do potwierdzenia aktywnej infekcji w późnej boreliozie jest badanie laboratoryjne LTT (limfocytowa odpowiedź immunologiczna na antygeny borrelii) i poziomu limfocytów CD 57.

Bardzo ciężko oszacować jest procentową liczbę pacjentów, ale z praktyki niemieckich gabinetów hiperbarycznej terapii tlenowej wynika, że około 80% zauważa korzystne zmiany w stanie zdrowia: od lekkich do nawet bardzo znaczących. Warte podkreślenia jest przy tym, że znaczna część zauważa poprawę dopiero po okresie paru tygodni po zakończeniu terapii. 

Pierwsze doświadczenia na polu leczenia boreliozy podczas hiperbarycznych terapii tlenowych przeprowadzane były już w 1998 roku, kiedy to prof. W.P. Fife i D.M. Freeman leczyli za pomocą takiej terapii ponad 90 pacjentów z boreliozą z Lyme. Dużą poprawę zanotowano aż u 85 z nich (Fife, William P; Freeman, DM (1998). „Treatment of Lyme disease with hyperbaric oxygen therapy”).

Hiperbaryczna terapia tlenowa stanowi alternatywę dla wielu pacjentów, którzy cierpiąc na przewlekłą postać boreliozy, nie osiągnęli wyraźnej poprawy podczas leczenia antybiotykami. Sama terapia tlenowa, przeprowadzona w odpowiednich warunkach i z zachowaniem  standardów i procedur medycznych, nie powoduje żadnych skutków ubocznych, jakie potrafią często być następstwem długotrwałej terapii antybiotykowej. Terapia w komorze hiperbarycznej jest obok antybiotykoterapii zabiegiem przynoszącym bardzo dobre efekty w leczeniu przewlekłej boreliozy z powikłaniami, działającym również na choroby towarzyszące.

Przypadek pacjenta – p. Bogusław z dwuletnią Lyme Arthritis -> więcej

Borelioza chroniczna -> więcej

Migreny, przewlekle bóle głowy

W czasie terapii tlenowej w warunkach podwyższonego ciśnienia następuje zwężenie naczyń krwionośnych. W ten sposób można bezpośrednio wpłynąć na przyczyny powstawania migren, za które uważa się rozszerzanie się naczyniek krwionośnych. Dodatkowym pozytywnym aspektem hiperbarii tlenowej jest dawanie niewielu skutków ubocznych w porównaniu z farmakologicznymi sposobami leczenia migreny. Efekty działania zabiegu na migrenowe bóle głowy są często widoczne natychmiast, a profilaktycznie polecane co parę miesięcy.

Migrena a zabiegi w komorze hiperbarycznej -> więcej

Migrena i bóle głowy -> więcej

Leczenie migreny -> więcej

Depresje

Depresja to choroba coraz częściej dotykająca społeczeństwo. Niestety niewystarczająco diagnozowana i naukowo zbadana, nierzadko też nie odpowiadająca na leczenie farmakologiczne.

Przyczyn depresji jest wiele, niektóre z nich mają podłoże ściśle fizjologiczne, inne pojawiają się jako schorzenie towarzyszące innym chorobom. I na taki rodzaj depresji można oddziaływać za pomocą terapii hiperbarycznej.

Utlenienie i usprawnienie metabolizmu komórek nerwowych, zwiększenie ukrwienia i zaopatrzenie komórek w substancje odżywcze działa stymulująco i wpływa pozytywnie na poprawę stanu depresyjnego.

Przewlekłe zmęczenie

Przewlekłe zmęczenie często samo w sobie nie jest chorobą, a symptomem towarzyszącym wielu schorzeniom, które nierzadko u pacjentów nie są zdiagnozowane bądź rozpoznane. W tym przypadku terapia tlenowa w komorze hiperbarycznej działa korzystnie na to konkretne schorzenie, utleniając cały organizm i przyspieszając metabolizm, odtruwając i lecząc konkretne tkanki bądź narządy, i w ten pośredni sposób wpływa na polepszenie samopoczucia pacjenta i zmniejszenie poziomu jego zmęczenia.

Wskazania bezwzględne - ostre, ratujące życie bądź konkretne organy lub funkcje organizmu

Choroba dekompresyjna​

Choroba Dekompresyjna

Występuje w przypadkach zbyt szybkiej dekompresji, oznacza zespół objawów dotykających osobę, wystawioną na zbyt szybko zmieniające się ciśnienie zewnętrzne. Gaz rozpuszczony we krwi (np. azot w przypadku nurków oddychających sprężonym powietrzem) tworzy pęcherzyki gazowe, które w organach, tkankach i płynach ustrojowych wywołują liczne uszkodzenia i w skrajnych przypadkach prowadzą do śmierci.

Zatrucie tlenkiem węgla

Tlenek węgla ma w porównaniu do tlenu większą możliwość wiązania się z hemoglobiną, dlatego też w przypadku zatrucia tlenkiem węgla całkowicie blokuje się zdolność przyłączania tlenu do hemoglobiny, co w konsekwencji prowadzi do przerwania procesu transportu tlenu do komórek. Hiperbaryczna terapia tlenowa pozwala na szybkie dostarczenie rozpuszczonych cząstek tlenu we krwi do tkanek z pominięciem udziału hemoglobiny, a sam tlenek węgla jest podczas zabiegu nawet dziesięciokrotnie szybciej eliminowany z organizmu, przez co wydajnie ogranicza się jego toksyczne działanie.

Nagła głuchota idiopatyczna, głuchota po urazie akustycznym

Nagły zanik słuchu, urazy, nacisk, szumy czy świszczenie w uszach mają różne przyczyny i często mijają albo same, albo są leczone za pomocą terapii takich jak leki zwiększające ukrwienie czy leczące zapalenie ucha wewnętrznego. Zdarza się jednak, iż farmakologia nie przynosi zamierzonych efektów, a wtedy najlepszą alternatywą jest hiperbaria tlenowa. Dla lepszego efektu warto łączyć razem te metody leczenia, a im szybciej będzie miała miejsce sama terapia, tym lepsze będą efekty. Hiperbaryczna terapia tlenowa daje szanse wyzdrowienia nawet w przypadkach chronicznych, kiedy problemy występują już parę miesięcy lub dłużej, i również tych, gdzie nie można zdiagnozować przyczyn nagłej utraty słuchu. Pozwala na utlenienie i ukrwienie komórek ucha wewnętrznego w miejscach, które wcześniej były niewystarczająco w tlen zaopatrzone, i w ten sposób inicjuje jego regenerację.

Zgorzel gazowa (łac. Gangrena emphysematosa)

Jest to zakażenie wywoływane w większości przez bakterię Clostridium perfringens, która rośnie i rozwija się szybko w środowisku ubogim w tlen. Następuje to najczęściej w przypadku rozległych zranień, gdy dochodzi do znacznego zniszczenia i niedotlenienia tkanek. Bakteria atakuje i niszczy komórki organizmu w obszarze infekcji, która szerzy się błyskawicznie. Podczas tego procesu bakterie uwalniają do tkanek gaz i toksyny (włącznie z toksyną alfa) uszkadzające narządy. Na skutek toksyn Clostridium uszkodzeniu może ulec serce oraz nerki. Nieleczona zgorzel gazowa może zakończyć się śmiercią.

Oparzenia termiczne (II stopień >10% u dzieci, III stopień >20% u dorosłych)

Na skutek oparzenia tkanek miękkich (skóra i mięśnie) dochodzi do gwałtownego spadku ich ukrwienia. Z powodu uszkodzenia ścian naczyń dochodzi do powstawania obrzęków, obejmujących także głębokie warstwy skóry i mięśni. Hiperbaryczna terapia tlenowa wspomaga proces gojenia dotkniętych tkanek, natlenia je, redukuje obrzęki i utratę płynów. Bardzo duże znaczenie ma również bakteriobójcze i bakteriostatyczne działanie tlenu, jako że uszkodzone obszary są często rozległe i umiejscowione na powierzchni ciała, a przez to szczególnie narażone na ryzyko infekcji.

Ostre niedokrwienie tkanek miękkich, urazy mięśniowo – szkieletowe oraz zmiażdżeniowe

Celem hiperbarii tlenowej jest wspomaganie gojenia się równolegle ze stosowanymi w tym samym czasie standardowymi procedurami terapeutycznymi jak antybiotykoterapia czy zabiegi chirurgiczne. Rany i urazy stanowią ryzyko infekcji, które wydłużają dodatkowo proces zdrowienia. W przypadku ostrych niedokrwień tkanek konieczne jest szybkie natlenienie i uruchomienie biologicznych mechanizmów, które przywrócą regularną przemianę materii w dotkniętych obszarach.

Przeciwwskazania do zabiegu

Ze względu na charakter terapii tlenowej w warunkach podwyższonego ciśnienia, istnieją pewne przeciwwskazania do jej przeprowadzenia, które muszą być przez naszych pacjentów bezwzględnie przestrzegane.

Przeciwwskazania bezwzględne:

 • nieleczona odma opłucnowa,
 • przyjmowanie leków cytotoksycznych takich jak bleomycyna, doksorubicyna, disulfiram itd.

Przeciwwskazania względne (wymagają od pacjenta konsultacji ze swoim lekarzem):

 • ciąża,
 • astma, rozedma, choroby obturacyjne płuc,
 • epilepsja,
 • przewlekłe zapalenie zatok, ostra infekcja górnych dróg oddechowych,
 • gorączka,
 • klaustrofobia,
 • rozsiana choroba nowotworowa,
 • rozrusznik serca,
 • zapalenie nerwu wzrokowego.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy któreś z Państwa dolegliwości nie jest przeciwwskazaniem do terapii w komorze hiperbarycznej, prosimy o omówienie tej kwestii ze swoim lekarzem rodzinnym.