Pozytywne efekty hiperbarii tlenowej

na wybranych przykładach…

Hiperbaria tlenowa to nieoperacyjna, naukowo potwierdzona metoda, używana na całym świecie. Ma wiele zastosowań w rozmaitych schorzeniach i dolegliwościach, niektóre mechanizmy jej działania są jednak poznane lepiej, niektóre gorzej. By zyskać pewien obraz zastosowania hiperbarycznej terapii tlenowej i szerokiego spektrum jej działania, przygotowaliśmy dla Państwa parę zróżnicowanych przykładów.

Redukcja obrzęków

Przy powstawaniu obrzęków wzrasta nacisk na dotknięte tkanki, czego następstwem może być niedokrwienie, które prowadzi w konsekwencji do niedotlenienia tkanek i uszkodzeń komórek. Dodatkowym pozytywnym efektem podczas terapii tlenowej w komorze hiperbarycznej, oprócz dostarczenia niedokrwionym obszarom tlenu, jest stan, podczas którego w wyniku zwężenia światła naczyń dochodzi do zmniejszenia hydrostatycznego napięcia w tychże naczyniach, przez co zostaje w nich zmieniona równowaga filtrowania: następstwem tego jest zwiększone wchłanianie limfy przez naczynia limfatyczne i żylne, co skutkuje redukcją obrzęku. 

Trudno gojące się rany

W normalnych warunkach niedotlenienie powstałej rany nie stanowi dla organizmu problemu. Zostaje uruchomiony szereg mechanizmów naprawczych, aby przeciwdziałać temu stanowi. Jeżeli jednak to niedotlenienie osiągnie wartość krytyczną, proces leczenia może zostać utrudniony bądź też całkowicie zatrzymany. 

Hiperbaryczna terapia tlenowa pobudza w sposób pośredni tworzenie się nowych naczyń krwionośnych, które powstają od dobrze natlenionych skrajów rany z niskim pH w kierunku niedotlenionych obszarów z wysokim pH.

Zwiększenie ilości fibroblastów i synteza przez nie kolagenu jest zależna od stopnia natlenienia. W niedotlenionych tkankach ma miejsce ograniczenie działania hydroksylazy prolinowej do odbudowy cząsteczek kolagenu jak również hydroksylazy lizynowej, do budowania wiązań między nimi. 

Także leukocyty i makrofagi potrzebują w ramach swoich funkcji obrony przed infekcjami dużych ilości tlenu. Niedostatek tegoż skutkuje wzrostem ryzyka infekcji rany. Hiperbaryczna terapia tlenowa wzmacnia możliwości obronne tych komórek i zarazem całego organizmu, a przez to wpływa na szybsze gojenie się ran. Dodatkowo tlen w dużym stężeniu jako czynnik antybakteryjny i antywirusowy, stanowi sam w sobie środek dezynfekujący obszar rany.

Leczenie kości

Zarówno w przypadku ostrych jak i chronicznych chorób kości (jak martwica, zapalenie kości, zapalenie szpiku) przyczynami ich są najczęściej stany niedotlenienia i zmniejszenia odporności. Zarówno osteoblasty jak i osteoklasty potrzebują do pełnienia swoich funkcji wystarczającej ilości tlenu.

Hiperbaria tlenowa umożliwia odbudowę martwiczej tkanki przez osteoklasty i budowę nowej struktury kostnej przez osteoblasty. Warto wspomnieć również o przyspieszeniu procesu zdrowienia w przypadkach przeszczepów kości. 


Zatrucie tlenkiem węgla

Tlenek węgla ma w porównaniu do tlenu większą możliwość wiązania się z hemoglobiną, dlatego też w przypadku zatrucia tlenkiem węgla całkowicie blokuje się zdolność przyłączania tlenu do hemoglobiny, co w konsekwencji prowadzi do przerwania procesu transportu tlenu do komórek. Hiperbaryczna terapia tlenowa pozwala na szybkie dostarczenie rozpuszczonych cząstek tlenu we krwi do tkanek z pominięciem udziału hemoglobiny, a sam tlenek węgla jest podczas zabiegu nawet dziesięciokrotnie szybciej eliminowany z organizmu, przez co wydajnie ogranicza się jego toksyczne działanie.