Nagła utrata słuchu, szumy uszne, piski, uszkodzenie ślimaka

Największą trudnością w leczeniu głuchoty idiopatycznej jest często brak znajomości przyczyny jej powstania, zatem standardowe leczenie farmakologiczne często bywa prowadzone rutynowo, czasem z różnym skutkiem.

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. Doświadczenia kliniczne przeprowadzane na zwierzętach, w których do ślimaka włożono elektrody pomiarowe, wykazały, że przebywanie w atmosferze czystego tlenu zwiększa ciśnienie parcjalne tlenu w ślimaku aż o 204%! Zaobserwowano również, że to podwyższone ciśnienie parcjalne tlenu utrzymuje się także po zakończeniu sesji w komorze hiperbarycznej i 1godz. po jej zakończeniu jest nadal o ok. 60% wyższe od normalnego. W tym czasie następuje poprawienie plastyczności czerwonych krwinek i zwiększenie mikrokrążenia, a więc optymalizowane są warunki regeneracji struktur ucha wewntrznego!  

Wnioski badań naukowych Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie w tym zakresie jednoznacznie poświadczają, że terapia tlenem hiperbarycznym połączona z farmakoterapią jest metodą przynoszącą najlepsze rezultaty w leczeniu nagłej głuchoty i towarzyszących symptomów. Aż 77% przebadanych chorych stwierdziło ustąpienie lub zmniejszenie natężenia dolegliwości akustycznych. U żadnego chorego, który był leczony tlenem hiperbarycznym nie wystąpiły działania niepożądane terapii, zmuszające do przerwania zabiegów w komorze hiperbarycznej. Dodatkowo potwierdzono, że wczesne rozpoczęcie leczenia istotnie poprawia rokowanie!

Choroby narządu słuchu i tlenoterapia -> więcej