Hiperbaryczna terapia tlenowa

…definicja i mechanizm

Z ang. hyperbaric oxygen therapy (HBOT), zwana również hiperbarią tlenową lub hiperbaryczną oksygenacją, to dostarczanie zwiększonej ilości tlenu do uszkodzonych tkanek i narządów podczas sesji w komorze hiperbarycznej w warunkach podwyższonego ciśnienia. Swój początek ma w medycynie hiperbarycznej i ratownictwie morskim.

Hiperbaryczna terapia tlenowa …językiem naukowym

Działanie hiperbarycznej terapii tlenowej zostało dobrze poznane i zdefiniowane przez liczne eksperymentalne studia i pozwala się wyjaśnić przez fizyczne, fizjologiczne i biochemiczne prawa.

Oto trzy najważniejsze z nich:

Prawo Boyle’a-Mariotte’a

W stałej temperaturze objętość V danej masy gazu jest odwrotnie proporcjonalna do jego ciśnienia p.

Prawo Daltona

Ciśnienie wywierane przez mieszaninę gazów jest równe sumie ciśnień wywieranych przez składniki tej mieszaniny, gdyby każdy z nich był umieszczany osobno w tych samych warunkach objętości i temperatury, jest ono zatem sumą ciśnień cząstkowych.

Prawo Henry’ego

Cząstkowe ciśnienie par lotnego składnika roztworu jest wprost proporcjonalne do jego ilości w tym roztworze. 

Z prawa Henry’ego wynika, iż przy podniesieniu ciśnienia parcjalnego (cząstkowego) tlenu we wdychanym powietrzu, proporcjonalnie rośnie również jego ilość rozpuszczona we krwi. To prawo właśnie określa najlepiej mechanizm medycznego zastosowania komory hiperbarycznej i jego wpływu na organizm.