Aktualność 1

Tlen w wysokim stężeniu, w zależności od poziomu ciśnienia i czasu trwania zabiegu, wywołuje różne w swych konsekwencjach efekty: metaboliczne, fizyczne jak i kliniczne. Z płuc tlen przedostaje się do krwi. Czerwone krwinki (erytrocyty), które transportują tlen, są już podczas oddychania w normalnych warunkach ciśnieniowych prawie całkowicie zaopatrzone w tlen i nie mogą więcej go pobrać. Jednak poprzez podwyższone ciśnienie tlen zostaje w osoczu krwi fizycznie rozpuszczony, można to porównać z rozpuszczonym kwasem węglowym w zamkniętej butelce wody mineralnej. W porównaniu do oddychania w normalnych warunkach, w czasie hiperbarycznej terapii tlenowej we krwi może być transportowane nawet 20-stokrotnie więcej tlenu. 

Aktualność 2

Tlen w wysokim stężeniu, w zależności od poziomu ciśnienia i czasu trwania zabiegu, wywołuje różne w swych konsekwencjach efekty: metaboliczne, fizyczne jak i kliniczne. Z płuc tlen przedostaje się do krwi. Czerwone krwinki (erytrocyty), które transportują tlen, są już podczas oddychania w normalnych warunkach ciśnieniowych prawie całkowicie zaopatrzone w tlen i nie mogą więcej go pobrać. Jednak poprzez podwyższone ciśnienie tlen zostaje w osoczu krwi fizycznie rozpuszczony, można to porównać z rozpuszczonym kwasem węglowym w zamkniętej butelce wody mineralnej. W porównaniu do oddychania w normalnych warunkach, w czasie hiperbarycznej terapii tlenowej we krwi może być transportowane nawet 20-stokrotnie więcej tlenu. 

Aktualność 3

Tlen w wysokim stężeniu, w zależności od poziomu ciśnienia i czasu trwania zabiegu, wywołuje różne w swych konsekwencjach efekty: metaboliczne, fizyczne jak i kliniczne. Z płuc tlen przedostaje się do krwi. Czerwone krwinki (erytrocyty), które transportują tlen, są już podczas oddychania w normalnych warunkach ciśnieniowych prawie całkowicie zaopatrzone w tlen i nie mogą więcej go pobrać. Jednak poprzez podwyższone ciśnienie tlen zostaje w osoczu krwi fizycznie rozpuszczony, można to porównać z rozpuszczonym kwasem węglowym w zamkniętej butelce wody mineralnej.